vajszlo.png

FELHÍVÁS - Ebtartók részére

FELHÍVÁS

ebtartók részére

Vajszló Nagyközség Önkormányzata 2020. március 9. napjától 2020. április 5. napjáig terjedő időszakban – az erre megbízott személyek részvételével – ebösszeírást végez.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1} bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 2015. évi ebösszeírás céljából kérem a Vajszló nagyközség közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „Ebösszeíró adatlapot" – ebenként 1 példányt - kitölteni és legkésőbb 2020. március 23. napjáig a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatalhoz eljuttatni, vagy március 23.napjától az összeírást végző személyeknek az adatlap kitöltésében rendelkezésre állni szíveskedjenek.

Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatalban (7838 Vajszló, Széchenyi u.13.szám), illetve a IDE kattintva letölthetők.

A kitöltött adatlapokat benyújtása teljesíthető:

  • személyesen
  • postai úton a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal címére (7838 Vajszló, Széchenyi u.13.)
  • az összeírás során, az abban részt vevő összeíró személynek történő átadásával.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát az összeírásban résztvevő megbízott személyek ellenőrizni fogják, illetve annak elmaradása esetén a kitöltését elvégzik.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködését köszönöm!        

                                           

Dr.Kiss Mónika sk.

jegyző

Álláspályázat - konyhai kisegítő munkakör

A Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal konyhai kisegítő munkakör betöltésére álláspályázatot hirdet.

A részletes kiírást IDE kattintva érhetik el.

 

Dr. Kiss Mónika

jegyző

Álláspályázat - adóügyi ügyintéző munkakörigazgatási előadói munkakör

A Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére álláspályázatot hirdet.

A részletes kiírást IDE kattintva érhetik el.

 

Dr. Kiss Mónika

jegyző

Álláspályázat - aljegyzői munkakör betöltésére

Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal Álláspályázatot hirdet:

Aljegyzői munkakör betöltésére.

A teljes pályázati kiírást IDE kattintva lehet elérni.

 

Dr. Kiss Mónika

jegyző

Felhívás!

FELHÍVÁS!

A DÉL-KOM Nonprofit Kft, mint VAJSZLÓ település hulladékgazdálkodási közszolgáltatója tájékoztatta az önkormányzatot, hogy sajnálatos módon az elmúlt időszakban megnövekedett a nem rendeltetés-szerűen használt szelektív hulladékgyűjtő szigetek száma.
A szelektív hulladékgyűjtő edényekbe és közvetlen környezetükbe egyre több alkalommal kerül kihelyezésre építési törmelék, fémhulladék, elektronikai hulladék vagy háztartási hulladék. Azonban ha a gyűjtőedényben nem a megjelölt szelektív hulladék kerül, vagyis az más hulladékkal szennyezett, a közszolgáltató annak elszállítását megtagadhatja, illetve elszállítását csak külön, az önkormányzat költségére végzi el. A nem megfelelő hulladék miatt az edények hamar telítődnek, viszont az azok mellé kihelyezett hulladék már illegális hulladéklerakásnak minősül, ami a bírsággal sújtható és a lakókörnyezetet is szennyezi, az utca képet erősen lerontja.
Ennek elkerülése érdekében felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényekben kizárólag az ott megjelölt hulladékot helyezzék el és az edények idő előtti telítődésének elkerülése érdekében gondoskodjanak arról, hogy a műanyag palackok összenyomva, a papírhulladék összekötve kerüljön a gyűjtőbe, hogy abba minél több hulladék elhelyezhető legyen!

Kérem a lakosságot, hogy a fentiek alapján gondoskodjanak a szelektív hulladékgyűjtő edények megfelelő használatáról, a szigetek tisztaságáról, hogy a közszolgáltató rendszeresen szállíthassa el abból a szabályok szerint összegyűjtött hulladékot.
-- 
DR.KISS MÓNIKA
jegyző