vajszlo.png

Ipartestület szakmai nap

 

A Vajszlói ormánsági Ipartestület 2015. február 06. (péntek) a 7838.VAJSZLÓ KODOLÁNYI TÉR 3. szám alatti székházában tartott rendezvényt

 

ORMÁNSÁGBAN A MÚLTUNK, JELENÜNK ÉS A JÖVŐNK” 

SZAKMAI NAP A VAJSZÓI ORMÁNSÁGI IRARTESTÜLETNÉL 

címen 

                                             mely a              emberi             nemzeti támogatásából valósult meg.

 

 

RÉSZLETES PROGRAM: 

                                   „Az értékeink megőrzése” projekt bemutatása 

Horváth István Egyesület elnöke, Vajszló polgármestere 

                                   Horváth István Egyesület elnöke 

11 001130                     Hogyan tovább? 

                                   Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete előadása 

                                   2007-2013-as időszak jelentősebb projektjei az Ormánságban 

                                   2015-ös év várható fejlesztési lehetőségei 

                                   Előadó: Szarkándi Lajos munkaszervezet vezető 

1130-1150                     Foglalkoztatási és támogatási lehetőségek munkavállalói és munkaadói oldalról 2015-ben

                                   Baranyai Megyei Kormányhivatal sellyei munkaügyi Kirendeltsége 

                                   Előadó: Czupi György 

1150-1400                     Kötetlen beszélgetés 

                                Helytörténeti bemutató és kiállítások megtekintése 

                                   Büfé

 

A megrendezett szakmai napnak két apropója is volt, az egyik, hogy az ipartestület tájékoztatást nyújtson a helyi és környékbeli vállalkozóknak a 2015-től feltárulkozó fejlesztési, és ehhez kapcsolható támogatási lehetőségekről, a másik, hogy beszámoljon az egyesület életének nagy eseményéről, MVH támogatásból megvalósult fejlesztésről. Vajszlói Ormánsági Ipartestület 2013-ban a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím keretében „Értékeink megőrzése” címen benyújtott pályázatára megítélt közel 18.000 eFt-os támogatásból székházát felújította és kialakított két gyűjteményes kiállítást, Haraszti Pál festőművész életművéből és Vajszló iparosainak életéből és a településről fotókiállítás formájában. Mindkét kiállítás állandó jelleggel működik, de teret kívánnak adni időszakos kiállításoknak is. Az egyesület szeretné működésének azt a célját megvalósítani, hogy megőrizze és ápolja a hagyományokat. A kiállítások e naptól kezdődően az érdeklődők számára látogatható, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

         Horváth István 

egyesület elnöke

 

A konyha üzemeltetést átvette az Önkorányzat

Önkormányzatunk az iskola konyháját 2013. szeptember 1.-től üzemeltetésre átvette a Sellyei     Többcélú Kistérségi Társulástól. Az átvétel zökkenő mentesen lezajlott, a szükséges dokumentumok, hatósági engedélyek időben beszerzésre kerültek. Az átvétel célja a működés színvonalasabbá tétele feltételeinek biztosítása, minél több helyi termék, alapanyag felhasználásának ösztönzése, és idővel a „Minta menza program” bevezetése.

Letölthetők a jegyzőkönyvek és rendeletek

Tájékoztatjuk a lakosságot a www.vajszlo.hu honlapon megtekinthető a képviselő-testület valamennyi 2013. évben megtartott testületi üléséről készült jegyzőkönyv és a meghozott rendeletek szövege.

Új vezető a Településüzemeltetési Nonprofit Kft élén

Új ügyvezető igazgatója van a Vajszlói Településüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek, miután a korábbi ügyvezető Kenderesi József lemondott. A képviselő-testület a Kft. további folyamatos és zavartalan működése érdekében 2013. szeptember 4.napján megtartott rendkívüli testületi ülésén Matovics Mihályt bízta meg az ügyvezetői feladatok ellátására.

Start közmunka

A Start közmunkaprogram keretében jelenleg 68 fő vajszlói lakos dolgozik. A legjelentősebb ez évi munka a közterületek rendben tartásán, csinosításán kívül a mintegy 4000 méter árok kilapozása, mely a végéhez közeledik. A munka értékét nagyban növeli, hogy a burkoló lapokat is saját dolgozóink állították elő.