vajszlo.png

Kötelező adatszolgáltatás a földhasználók számára

2013 január 1-jével illetve február 1-jével megváltoztak a földhasználati nyilvántartásra vonatkozó szabályok!

    A módosításokat a termőföldről szóló törvény 1994. évi LV. törvényt módosító 2012. évi CCXIII. Törvény, és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356-2007(XII.23) kormányrendeletet módosító 355/2012(XII.13) kormányrendelet, valamint a 429-2012.(XII.29) kormányrendelet tartalmazza.

2013.február 1-jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a termőföldről szóló törvény, a már földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználók számára.

    A kötelezettség azokat a földhasználókat érinti, akik 2012. december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerültek.
    A módosított Termőföldről szóló törvény 25/G §. (1) bekezdése értelmében földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, míg a gazdálkodó szervezetek esetén statisztikai azonosítójukat kötelesek bejelenteni az ingatlanügyi hatóság felé.
    Az adatszolgáltatási kötelezettségüket 2013. február 1 – 2013. március 30. közötti időszakban „A földhasználati azonosító adatközlési adatlap” használatával tehetik meg, és az adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gazdálkodó szervezet esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát.
    A kitöltött formanyomtatványt a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Amennyiben az érintett földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentési kötelezettséget kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy a formanyomtatványon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak.
    Amennyiben adatszolgáltatási kötelezettségüknek nem tesznek eleget a megadott határidőn belül, az ingatlanügyi hatóság földhasználati bírsággal sújtja az érintett földhasználókat.
    A „földhasználati azonosító adatközlési adatlap” letölthető a Földhivatalok hivatalos weboldaláról a www.foldhivatak.hu oldalról a nyomtatványok menüpontból.

Jogerős ítélet: új választás

A Pécsi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság helybenhagyta a Pécsi Törvényszék, mint elsőfokú bíróság ítéletét, így Denke Valéria polgármesteri tisztségét jogerősen megszüntette. 2013. március 10-ére a Helyi Választási Bizottság időközi polgármester-választást írt ki.
    Kérjük a Választó Polgárokat, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg személyi igazolványukkal egyetemben, és adják le voksaikat a szerintük legjobban megfelelő jelöltre!

Szociális bérlakás

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. átadja önkormányzati tulajdonba a Kolozsvári u. 10. szám alatti lakóházat, amelyben az önkormányzat felújítás után szociális bérlakást kíván kialakítani.

Iskola átadás

Az iskola állami kezelésbe került január 1-től, de nem minden költséget vállaltak át. A fizetést a Kormány állja, a fenntartás még mindig képlékeny megoldásokat tartogat. Az Óvoda, mivel mikro-térségi átvállalás nem jött létre, így marad kistérségi fennhatóság alatt, bár ez még változhat. A konyhát az önkormányzatok fogják fenntartani, de a tanév végéig maradt a jelenlegi helyzet. Van még pár hónapunk, hogy megtervezzük szeptembertől a gazdaságos működés feltételeit és végrehajtását.

Pályázatok

Falumegújítási (LEADER) pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Kodolányi tér, illetve a Kodolányi Múzeum és Emlékkönyvtár felújítására.
    A Kodolányi tér fejlesztésére max. nettó 15 m Ft-os pályázati támogatást nyerhetünk. Sikeres pályázat esetén teljes egészében megújul a község központi részét képező Kodolányi tér őshonos fákkal, térburkolattal, ülőalkalmatosságokkal és környezethez illő megvilágítással.
    Ugyancsak pályázott az önkormányzat a Kodolányi Múzeum fejlesztésére, amely a Vajszló, Kossuth u. 12. sz. alatti ingatlanra vonatkozik. Ezen felújításra az önkormányzat 6 m Ft támogatást igényelt.