vajszlo.png

Közös Hivatal Piskóval

Az önkormányzati reformra történő hivatkozással Vajszló nagyközség Piskó községgel köt megállapodást, és hoz létre közös önkormányzati hivatalt.

Márciustól újra start munka program

2013. március hónapban indul újra a Startmunka program és az Ős-Dráva program. Ismét több vajszlói lakos juthat munkához.

Járási Hivatal

Országosan 2013. január 1-jével megkezdték működésüket a járási hivatalok.

Vajszló nagyközség a Sellyei Járási Hivatalhoz tartozik. Kérésünkre a Baranya Megyei Kormányhivatal hozzájárult Vajszló nagyközségben egy járási hivatali kirendeltség kialakításához, mely a volt házasságkötő teremben kapott helyet. Nagy Zoltánné és Bónis Imréné várják az ügyfeleket.

A kirendeltség hatásköre az alábbi ügyekre terjed ki: az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, az időskorúak járadéka, az ápolási díj, illetve a közgyógyellátás.

Újraindult az újság

Ön egy újjá született lap első sorait olvassa. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete elhatározta egy rendszeresen megjelenő helyi újság kiadását, amelynek célja a hagyományok ápolása és megőrzése mellett az önkormányzati, iskolai, óvodai, sport, egyházi és nemzetiségeket érintő információk eljuttatása a vajszlói polgárokhoz, a kedves olvasóhoz. A képviselő testület döntése értelmében megújítjuk az eddig „alvó” weblapunkat is (vajszlo.hu), amelyben részletesen szerepelni fognak az önkormányzat községre vonatkozó elképzelései és mindaz az információ, mely a lakosságot érdekli és érinti. A weblap aktivizálása február közepétől várható.

Igen, az információ hatalom. Ma az információs társadalomban szinte már kaotikusnak tűnő módon zúdulnak ránk az információk, adatok és adatnak tűnő pletykák. Nagyon sokan keverik a fogalmakat, és kész tényként interpretálnak, illetve továbbítanak egyszerű pletykákat és félreértéseket. Egy információt akkor kezelhetünk megalapozottnak, ha megfelelő komoly hírforrásunk van, és az adott információt vissza tudjuk ellenőrizni.

Talán nem mindenki ismeri a már klasszikus példát, erre az esetre ezért idézem: A jereváni rádió közöl egy hírt : „Moszkvában Volvókat osztogatnak !” Ezt később korrigálják : „Moszkvában Volgákat fosztogatnak.” Igen, az információk torzítása, manipulálása nem mindig ilyen mulatságos mint a fenti példában.

A kezükben tartott VAJSZLÓI HÍREK megpróbál objektív és tényszerű lenni, és én, mint a lap főszerkesztője bízom benne, hogy ez a kiadvány hozzájárul majd egy önálló önkormányzati, települési arculat kialakításához, valamint gazdagítani fogja a község lakósainak életét. Kedves Vajszlóiak! Kérem, fogadják szeretettel és kísérjék figyelemmel az újra kiadott lapot ! Véleményeiket, észrevételeiket juttassák el a szerkesztőkhöz.

 

Dr. Balázs János, főszerkesztő

 

Sporttelephely-felújítási program

Az MLSZ országos sporttelephely-felújítási pályázatot hirdetett meg. A beküldési határidő 2013. március 8., a jelentkezéseket az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága a társadalmi elnökséggel közösen bírálja el és később ellenőrzi a megvalósítást is.
A Vajszló Községi Sportkör Vajszló Nagyközség Önkormányzatának támogatásával a maximálisan elnyerhető összegre nyújtja be pályázatát.

További cikkeink...

  1. Veszélyes fák kivágása