vajszlo.png

Járási Hivatal

Országosan 2013. január 1-jével megkezdték működésüket a járási hivatalok.

Vajszló nagyközség a Sellyei Járási Hivatalhoz tartozik. Kérésünkre a Baranya Megyei Kormányhivatal hozzájárult Vajszló nagyközségben egy járási hivatali kirendeltség kialakításához, mely a volt házasságkötő teremben kapott helyet. Nagy Zoltánné és Bónis Imréné várják az ügyfeleket.

A kirendeltség hatásköre az alábbi ügyekre terjed ki: az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, az időskorúak járadéka, az ápolási díj, illetve a közgyógyellátás.

Újraindult az újság

Ön egy újjá született lap első sorait olvassa. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete elhatározta egy rendszeresen megjelenő helyi újság kiadását, amelynek célja a hagyományok ápolása és megőrzése mellett az önkormányzati, iskolai, óvodai, sport, egyházi és nemzetiségeket érintő információk eljuttatása a vajszlói polgárokhoz, a kedves olvasóhoz. A képviselő testület döntése értelmében megújítjuk az eddig „alvó” weblapunkat is (vajszlo.hu), amelyben részletesen szerepelni fognak az önkormányzat községre vonatkozó elképzelései és mindaz az információ, mely a lakosságot érdekli és érinti. A weblap aktivizálása február közepétől várható.

Igen, az információ hatalom. Ma az információs társadalomban szinte már kaotikusnak tűnő módon zúdulnak ránk az információk, adatok és adatnak tűnő pletykák. Nagyon sokan keverik a fogalmakat, és kész tényként interpretálnak, illetve továbbítanak egyszerű pletykákat és félreértéseket. Egy információt akkor kezelhetünk megalapozottnak, ha megfelelő komoly hírforrásunk van, és az adott információt vissza tudjuk ellenőrizni.

Talán nem mindenki ismeri a már klasszikus példát, erre az esetre ezért idézem: A jereváni rádió közöl egy hírt : „Moszkvában Volvókat osztogatnak !” Ezt később korrigálják : „Moszkvában Volgákat fosztogatnak.” Igen, az információk torzítása, manipulálása nem mindig ilyen mulatságos mint a fenti példában.

A kezükben tartott VAJSZLÓI HÍREK megpróbál objektív és tényszerű lenni, és én, mint a lap főszerkesztője bízom benne, hogy ez a kiadvány hozzájárul majd egy önálló önkormányzati, települési arculat kialakításához, valamint gazdagítani fogja a község lakósainak életét. Kedves Vajszlóiak! Kérem, fogadják szeretettel és kísérjék figyelemmel az újra kiadott lapot ! Véleményeiket, észrevételeiket juttassák el a szerkesztőkhöz.

 

Dr. Balázs János, főszerkesztő

 

Sporttelephely-felújítási program

Az MLSZ országos sporttelephely-felújítási pályázatot hirdetett meg. A beküldési határidő 2013. március 8., a jelentkezéseket az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága a társadalmi elnökséggel közösen bírálja el és később ellenőrzi a megvalósítást is.
A Vajszló Községi Sportkör Vajszló Nagyközség Önkormányzatának támogatásával a maximálisan elnyerhető összegre nyújtja be pályázatát.

Veszélyes fák kivágása

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy megkezdtük a balesetveszélyes fák kivágását a Sportpályán. 2012. évben a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság felmérte Vajszló területén a veszélyes fákat és megállapította, hogy a Sportpálya területén lévő ezüstjuhar fák balesetveszélyesek. A fák kivágására felhívta az önkormányzat figyelmét, amennyiben az önkormányzat a fák kivágását nem végzi el, úgy a Katasztrófavédelem kivágatja, az önkormányzat költségén. A kivágásról az önkormányzat erdőmérnöki szakvéleményt is kért, amely megerősítette a katasztrófavédelem állásfoglalását. Molnár Tamás okleveles erdőmérnök által kiadott szakvélemény szerint: „Helyszíni bejárás alapján megállapítható, hogy a vajszlói sporttelepet körülvevő fasor egészségi állapota erősen leromlott képet mutat. Az ott lévő ezüst juhar fák elöregedtek, ágaik folyamatosan száradnak, ezért erősebb szélben letörnek. A lezuhanó vastag gallyak veszélyeztetik a rendezvények résztvevőit, kárt okozhatnak a létesítményben. A fenti okok miatt valamennyi fa kitermelése indokolt”