vajszlo.png

Új ügyvezetője van a Vajszlóvíznek

Új ügyvezetője van a Vajszlóvíz Nonprofit Kft–nek Kenderesi József vajszlói lakos személyében, aki a testület által rábízott feladatok ellátását 2013. március 25. napjával kezdte meg.

Új ügyvezetője van a Vajszlóvíz Nonprofit Kft–nek Kenderesi József vajszlói lakos személyében, aki a testület által rábízott feladatok ellátását 2013. március 25. napjával kezdte meg.

Pótkocsi beszerzés

Növekedhet a nagyközség gépkocsi parkja. Pótkocsi beszerzésére 1.651.000,- Ft, tárcsára 1.200.000, -Ft, szártépőre 755.650,- Ft pályázati pénz áll rendelkezésre.

Virágosítás 2013-ban is

Vajszló Nagyközség Képviselő-testülete tárgyalt a falu virágosításáról, a virágtartó ládák átfestéséről. Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásával megbízta Uri Gergely képviselőt. Pályázat útján erre megvan a pénzeszköz fedezet, hiszen virághagymák vásárlására 47.625,- Ft, virágmagvak beszerzésére 95.250,- Ft van biztosítva.

Egy alkotmány bíró emberközelben

Meghívjuk a Tisztelt Lakosságot

2013. április 24. –én ( szerdán ) 18 órakor

 

a vajszlói Művelődési Házban tartandó előadásra

 

Az előadás témája :

Egy alkotmány bíró emberközelben”

 

A vendég és előadó :

Dr. Kiss László, alkotmánybíró

 

A vendégről röviden : Kiss László professzor népszerű egyetemi tanár, rendkívül jó humorú, közvetlen személyiség, az alkotmánybíróságon vitriolba mártott tollal különvéleményt gyakorta megfogalmazó alkotmánybíró.

 

Szeretnénk, ha jelenlétével megtisztelné az előadást.

 

Horváth István polgármester és Dr. Balázs János címzetes főjegyző

Kötelező adatszolgáltatás a földhasználók számára

2013 január 1-jével illetve február 1-jével megváltoztak a földhasználati nyilvántartásra vonatkozó szabályok!

    A módosításokat a termőföldről szóló törvény 1994. évi LV. törvényt módosító 2012. évi CCXIII. Törvény, és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356-2007(XII.23) kormányrendeletet módosító 355/2012(XII.13) kormányrendelet, valamint a 429-2012.(XII.29) kormányrendelet tartalmazza.

2013.február 1-jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a termőföldről szóló törvény, a már földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználók számára.

    A kötelezettség azokat a földhasználókat érinti, akik 2012. december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerültek.
    A módosított Termőföldről szóló törvény 25/G §. (1) bekezdése értelmében földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, míg a gazdálkodó szervezetek esetén statisztikai azonosítójukat kötelesek bejelenteni az ingatlanügyi hatóság felé.
    Az adatszolgáltatási kötelezettségüket 2013. február 1 – 2013. március 30. közötti időszakban „A földhasználati azonosító adatközlési adatlap” használatával tehetik meg, és az adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gazdálkodó szervezet esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát.
    A kitöltött formanyomtatványt a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Amennyiben az érintett földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentési kötelezettséget kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy a formanyomtatványon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak.
    Amennyiben adatszolgáltatási kötelezettségüknek nem tesznek eleget a megadott határidőn belül, az ingatlanügyi hatóság földhasználati bírsággal sújtja az érintett földhasználókat.
    A „földhasználati azonosító adatközlési adatlap” letölthető a Földhivatalok hivatalos weboldaláról a www.foldhivatak.hu oldalról a nyomtatványok menüpontból.