vajszlo.png

Új ivóvíz rendszer

Január 19-én megtörtént az ivóvizes pályázat lezárása. Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő átadta a megújult ivóvíz hálózatot. Arzén az új rendszerben egyáltalán nem mutatható ki, ammónium törésponti klórozással határértéken belül mutatható ki.

Szennyvíz program

Az önkormányzat „A települések szennyvízkezelésének fejlesztése DDOP- 5.1.4/A” megnevezésű sikeres pályázatot nyújtott be, amelyet az érintett hatóság befogadott és Baranya megyében a második legtöbb pontot kapta.
Minden esély megvan arra, hogy a községben a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén a projekt kivitelezése megvalósuljon.

Tűzifa támogatás

A Képviselő-testület szociális tűzifa támogatás keretén belül 104 lakásfenntartási támogatásra jogosult vonatkozásában nyújtott be pályázatot. Ennek ellenére csak 33 m3 szociális tűzifa vásárlására kapott az önkormányzat támogatást az államtól. Ehhez hozzáadódik az az 55 m3 tűzifa, amelyet a Vajszlóvíz Nonprofit Kft. vág ki a sportpálya területén balesetveszély miatt. Így 88m3 tűzifa kiosztására kerül sor azok között, akik lakásfenntartási támogatásban részesülnek.

Stabil pénzügyi helyzet

2013. január 1-jén az önkormányzat pénzügyi helyzete stabilnak mondható, mivel az elmúlt év január 1-jén a pénzügyi egyenleg több, mint 100 m Ft adósságot mutatott. A jelenlegi képviselő-testület szigorú fiskális politikával az adósságállományt több, mint 30 m Ft-tal csökkentette, majd ezt követően a 2012. évi költségvetési törvény 76/C.§-a szerint a még fennálló adósságállományát a Magyar Állam segítségével konszolidálta. Így Vajszló Nagyközség Önkormányzatának adósságállománya teljes egészében eltűnt és a képviselő-testület a 2013. évi költségvetését ennek figyelembevételével tervezi.

Közös Hivatal Piskóval

Az önkormányzati reformra történő hivatkozással Vajszló nagyközség Piskó községgel köt megállapodást, és hoz létre közös önkormányzati hivatalt.