vajszlo.png

Start közmunka

A Start közmunkaprogram keretében jelenleg 68 fő vajszlói lakos dolgozik. A legjelentősebb ez évi munka a közterületek rendben tartásán, csinosításán kívül a mintegy 4000 méter árok kilapozása, mely a végéhez közeledik. A munka értékét nagyban növeli, hogy a burkoló lapokat is saját dolgozóink állították elő.

Vajszló Nagyközség ívóvíz tisztítása és hálózatfejlesztése” című pályázat lezárult

A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0013 jelű, „Vajszló Nagyközség ívóvíz tisztítása és hálózatfejlesztése” című pályázat keretein belül megvalósított építési beruházás a Kristály Kft. által tervezett és gyártott biológiai technológia 2 hónapos sikeres próbaüzemét követően 2013. augusztus 26 .napján a vég-műszaki átadás-átvételi eljárással sikeresen lezárult.

Idén először diákmunka

Idén először adódott lehetőség nyári diák közmunkára. Összesen 24 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség. Ez a létszám a lakosság számához viszonyítva ugyan nagyobb volt, mint a környező településeken, az igényekhez mérten mégis kevésnek bizonyult. Nehezítette a programban résztvevők kiválasztását, hogy nagyon kevés idő állt hozzá a rendelkezésünkre.

Felhívás

Önkormányzatunk a kistérségi startmunka mintaprogram bio- és megújuló energiafelhasználás (kazánprogram) keretében nyújtott céltámogatáshoz jutott, melyből a hivatal fűtési rendszerét átalakította és biomassza (faapríték) eltüzelésére alkalmas berendezést épített be. Ígéretet kaptunk, hogy a közeljövőben a faapríték előállítására alkalmas berendezés vásárlását is megtámogatják. Ezért felhívjuk a lakosságot, hogy a telkükön keletkező ágakat, nyesedékeket ne semmisítsék meg, ne tegyék ki a többi szeméttel, mert azt hasznosítani tudjuk. A keletkező ágakat minden hónap első hétfőjén szíveskedjenek a házuk elé kitenni, azt összegyűjtjük és elszállítjuk. Ha valakinél más időpontban egyszerre nagyobb mennyiség keletkezik és nem tudja, vagy nem akarja tárolni, kérjük telefonon vagy személyesen jelezze, elszállítjuk

Az Ős-Dráva projekt hírei

Megkezdődtek a tervezett, Vejti és Podravska-Moslavina közötti drávai kompátkelő beruházásának előkészületei.
A fejlesztésről a nyáron több egyeztetés is folyt Magyarország és Horvátország között. A rendőrök pedig felmérésbe kezdtek a magyar-horvát határon átlépők körében, azt kérdezve tőlük, használnák-e a megépülő Vejti átkelőt? A felmérést a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése követi, azt azonban még nem tudni, hogy az átkelő mikorra, mennyi pénzből készül el. A kormány áprilisban, a Kémesen tartott ülésen döntött Vejti kompkikötőjének építéséről. Információink szerint valószínű még ebben az évben, de legkésőbb jövő tavasszal megkezdődik az útépítés a Petőfi utcában Batthyány utcai kereszteződéstől a tervezett átkelőhelyig. Önkormányzatunk jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az aszfaltozásra kerülő szakasz alá legyen beépítve a tervezett szennyvízcsatorna gerincvezetéke, hogy a szennyvízhálózat kiépítésekor ne kelljen az új aszfaltot felbontani.
Az Ős-Dráva program keretében a szaporcai, kémesi, kórósi, vejti, nagycsányi, drávaiványi és zalátai református templomok mellett a vajszlói református templom is felújításra kerül.
Az Ős-Dráva programban több mint negyven fő vajszlói lakos dolgozik. Az általuk, a Kossuth utca 52. szám alatti ház mögötti kertben megtermelt közel 3 zsák babot a programiroda ingyenesen az iskolai konyha rendelkezésére bocsátja.