vajszlo.png

É R T E S Í T É S

É R T E S Í T É S

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján tájékoztatom azon szülőket, akiknek gyermeke(i) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű(ek), hogy az óvoda zárva tartása, valamint az iskolai nyári szünet és az év közbeni szünetek időtartama alatt gyermeke(ik) részére a települési önkormányzat étkeztetést köteles biztosítani.

Hivatalom az igényléshez szükséges formanyomtatványt (nyilatkozatot) az érintett szülők részére megküldi.

A nyilatkozatot gyermekenként külön-külön szükséges kitölteni, melyben segítséget nyújt Vajszló és Térsége Család-és Gyermekjóléti Szolgálata (Vajszló, Kodolányi tér 6.).

Felhívom a figyelmet arra, hogy ha óvodás gyermeke(ik) bármelyik szünetben óvodai nevelésben részesül(nek), az önkormányzati étkeztetést nem veheti(k) igénybe.

Kérem, fokozottan figyeljenek a gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága, valamint a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete fennállásának lejártára, mert az éppen aktuális szünetben az étkeztetés csak az ő részükre biztosított!!!

                                                               Dr. Kiss Mónika

                                                                                  jegyző

Megosztom