Stabil pénzügyi helyzet

2013. január 1-jén az önkormányzat pénzügyi helyzete stabilnak mondható, mivel az elmúlt év január 1-jén a pénzügyi egyenleg több, mint 100 m Ft adósságot mutatott. A jelenlegi képviselő-testület szigorú fiskális politikával az adósságállományt több, mint 30 m Ft-tal csökkentette, majd ezt követően a 2012. évi költségvetési törvény 76/C.§-a szerint a még fennálló adósságállományát a Magyar Állam segítségével konszolidálta. Így Vajszló Nagyközség Önkormányzatának adósságállománya teljes egészében eltűnt és a képviselő-testület a 2013. évi költségvetését ennek figyelembevételével tervezi.