Felhívás 2016.06.21

FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 14/2008.(V.29.) rendeletének (továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdése alapján „a község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról a tulajdonos köteles gondoskodni, továbbá kötelessége, hogy az ingatlant megművelje, rendbe tartsa, gyomtól, gaztól megtisztítsa.”

A R. 2.§ (5) bekezdése alapján Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.”

A R. 2.§ (4) bekezdése szerint „Köztisztasági szempontból járdának minősül az a kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.” (beleértve az ingatlan előtt, az utcán lévő járdákat, árkokat, fákat, bokrokat, sövényeket)

Felszólítom a lakosságot, hogy a fenti rendelkezéseknek folyamatosan tegyenek eleget!

Amennyiben nincs lehetősége az ingatlana előtti, illetve sarokházak esetén az ingatlan előtti és melletti terület rendbetételére, úgy azt az Önkormányzat költségtérítés ellenében elvégzi. Ezzel kapcsolatban Magyarpolányi Ferenc munkavezető ad részletes tájékoztatást a 30/690-8805 telefonszámon.

A Vajszlói Településüzemeltetési Nonprofit Kft. által végzett fűnyírás, kaszálás és egyéb szolgáltatások árai alább olvashatóak!

Dr.Kiss Mónika s.k

jegyző

 

Vajszló Nagyközség Önkormányzata által végzett

Szolgáltatási tevékenységek árai