VÁLTOZÁS a szociális étkeztetés személyi térítési díjában

Értesítjük a szociális étkeztetésben részesülőket, hogy Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendeletét 2015. május 27. napján megtartott ülésén módosította, így 2015.július 1.napjától annak összege a következők szerint alakul a szolgáltatást igénybevevő jövedelmi viszonyai alapján:
a.) aki önhibáján kívül rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkezik, részére az étkezés ingyenes,
b.) a mindenkori nyugdíjminimum alatti jövedelemmel rendelkezők estében 200, - Ft/adag,
c.) a 28.500 - 59.999, - Ft közötti jövedelemmel rendelkezők estében 350, - Ft/adag,
d.) a 60.000 - 90.000, - Ft közötti jövedelemmel rendelkezők estében 440, - Ft/adag,
e.) a 90.000, - Ft feletti jövedelemmel rendelkezők esetében 530, - Ft/adag.