FELHÍVÁS parlagfű-mentesítésre!

Felhívom a Tisztelt ingatlantulajdonosok/földhasználók figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a Földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Belterületi parlagfüves ingatlanok tekintetében a jegyző köteles közérdekű védekezést elrendelni, ennek költségeit az ingatlantulajdonoson behajtani, továbbá megküldeni az adatokat a területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak, aki a mulasztókkal szemben kiszabja a növényvédelmi bírságot. A növényvédelmi bírság legmagasabb összege 15 millió forint, legkisebb összege 15 ezer forint. A hatóság a parlagfű elleni védekezésre felszólító levelet nem küld, hanem azonnal érdemi intézkedéseket köteles tenni.
Kérem a Tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy fenti határidőre a gyommentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget, hisz a parlagfű mentesség mindannyiunk közös érdeke, nem beszélve arról, hogy gyors intézkedéssel mentesülhetnek a kötelező határozat és bírság, valamint a közérdekű védekezés költségének megfizetési kötelezettsége alól.

Dr.Kiss Mónika
jegyző