Kötelező adatszolgáltatás a földhasználók számára

2013 január 1-jével illetve február 1-jével megváltoztak a földhasználati nyilvántartásra vonatkozó szabályok!

    A módosításokat a termőföldről szóló törvény 1994. évi LV. törvényt módosító 2012. évi CCXIII. Törvény, és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356-2007(XII.23) kormányrendeletet módosító 355/2012(XII.13) kormányrendelet, valamint a 429-2012.(XII.29) kormányrendelet tartalmazza.

2013.február 1-jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a termőföldről szóló törvény, a már földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználók számára.

    A kötelezettség azokat a földhasználókat érinti, akik 2012. december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerültek.
    A módosított Termőföldről szóló törvény 25/G §. (1) bekezdése értelmében földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, míg a gazdálkodó szervezetek esetén statisztikai azonosítójukat kötelesek bejelenteni az ingatlanügyi hatóság felé.
    Az adatszolgáltatási kötelezettségüket 2013. február 1 – 2013. március 30. közötti időszakban „A földhasználati azonosító adatközlési adatlap” használatával tehetik meg, és az adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gazdálkodó szervezet esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát.
    A kitöltött formanyomtatványt a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Amennyiben az érintett földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentési kötelezettséget kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy a formanyomtatványon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak.
    Amennyiben adatszolgáltatási kötelezettségüknek nem tesznek eleget a megadott határidőn belül, az ingatlanügyi hatóság földhasználati bírsággal sújtja az érintett földhasználókat.
    A „földhasználati azonosító adatközlési adatlap” letölthető a Földhivatalok hivatalos weboldaláról a www.foldhivatak.hu oldalról a nyomtatványok menüpontból.