Az Önkormányzat 2015. évi rendeletei

18/2015. (XII.15.) sz. rendelet
17/2015. (XII.15.) sz. rendelet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
16/2015. (XI.26.) sz. rendelet a helyi adókról
15/2015. (VII.30.) sz. rendelet a helyi adókról
9/2015. (IV.23) sz. rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükéges választópolgárok számáról
8/2015. (III.12.) sz. rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
7/2015. (III.12) sz. rend. a tel. önk. képviselők tiszteletdíjáról sz. 10/214. sz. rend. módosításáról
6/2015 (III.12.) sz. rend. a nem közművel össezgyűjtött háztartási szennyviz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
14/2015. (V.28). sz. rendelet a szilárd hulladékkal kapcs. hull. kezel. h. közszolgáltat. és a közterületek tisztántartásáról sz. 5/2012. sz. r. módosításáról
13/2015. (V.28) sz. rendelet a szem. gondoskodást nyújtó szoc. ellátások térítési díjáról sz. 2/2014. sz. ö. r. módosításáról
12/2015. (V.28) sz. rendelet az Önk. 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
11/2015. (V.28). sz. rendelet a mezei őrszolgálatról sz. 13/2014. sz. rend. módosításáról
10/2015. (IV.23) sz. rendelet az SZMSZ-ről szóló 11/2013. sz. rendelelt módosításáról
5/2015. (II.27.) sz. rendelet a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról
4/2015. (II.19) sz. rendelet a mezei őrszolgálatról sz. 13/2014. sz. ö.r. módosításáról
3/2015. (I.22.) sz. rendelet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályozásáról
2/2015. (I.22.) sz. rendelet a helyi építési szabályzatról szóló 5/2006. sz. ö.r. módosításáról
1/2015. (I.22.) sz. rendelet a szilárd hulladékkal kapcs. h. közszolg. és a közter. tisztánt. sz. 5/2012. sz. ö.r. módosításáról
 
 
Powered by Phoca Download