Korai Tanulási Központ Vajszlón

A Derűs Gyermekkor Alapítvány által létrehozott Nagy Ákos Korai Tanulási Központ a családok nevelő funkcióját kívánja erősíteni azzal, hogy szakemberek segítségével, olyan fejlesztő környezeti feltételeket biztosít a szülőknek a csecsemőjükkel és kisgyermekükkel való foglalkozáshoz, amelyek biztosítják a gyermekben kiépíthető fejlett idegrendszeri alapot a későbbi hatékony tanuláshoz. Az elmúlt év folyamán már számos program során találkoztunk a vajszlói kisgyermekes családokkal közösségi programok alkalmával. 2012 novemberében sikerült kialakítani a Református Társegyházközség Gyülekezeti Házában a kisgyermekek számára egy fejlesztő tárgyi környezetet, ahol rengeteg fejlesztő játék mellett szakemberek (kisgyermeknevelő, pszichológus, művészetterapeuta) segítik az élméények megélését, a képességek kibontakoztatását.
    A Korai Tanulási Központ nem iskola! Inkább támogató, segítő „anya-gyermek játszóház”, melyben a fejlesztő környezet segít a gyermekeknek „kielégíteni” a bennük rejlő „kompetencia-késztetéseiket”, és segít a szülőknek is jobban megérteni gyermekük fejlődését és fejleszti szülői hozzáértésüket.
    Mivel ez az intézménytípus ma még Magyarországon nem támogatott, ezért Alapítványunk örömmel vesz mindennemű működést segítő adományt, támogatást. A kezdetben önkéntes munkával működtetett rendszerről be szeretnénk bizonyítani, hogy a gyermekekkel való segítő, támogató „foglalkozásoknak” nem csak óvodától van létjogosultsága. A közoktatási rendszernek az „Anya-iskolákkal” kell kezdődnie, melyek a korai tanulást segítik és megalapozzák a későbbi iskolázottság mértékét.
    2 hónap és 2 év között másodpercenként 1,8 millió új idegpálya jön létre.  2 éves korban van a legtöbb idegi kapcsolat. Ezeket a környezeti válaszok vagy megerősítik, vagy „elhalásra” kényszerítik azokat. A gyermekek későbbi iskolai előmenetele a korai képességkibontakoztatástól függ!
A szakmai team tagjai:
Dr. Komlósi Ákos - neveléslélektani szaktanácsadó
Tóbiné Bércesi Mária - óvodapedagógus, művészetterapeuta
Bellai Tünde - kisgyermeknevelés szakértő, PR szakmenedzser
Fodor Ákos - református lelkész
Fodor Ákosné - református lelkész, vallástanár-nevelő