A vajszlói egészségügyi alapellátás fejlesztése

Településünk DDOP-3.1.3/G-14-2014-0083 azonosító számú pályázaton 60 millió Ft forráshoz jutott, melyet a térség egészségügyi alapellátásának fejlesztésére fordít.

A beruházás során felújításra kerül az orvosi rendelő korszerűtlen épülete, megvalósul az akadálymentesítés, az energetikai korszerűsítés valamint az elavult eszközök cseréje is. A pályázat során beszerzünk egy sürgősségi eszközökkel felszerelt gépkocsit is, mely az ügyeleti körzet 17 települését látná el. A fejlesztés eredményeképpen a lakosság számára hozzáférhetővé válnak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmény közszolgáltatásai. Az épület komplex akadálymentesítésével megvalósul a társadalmi esélykülönbségek csökkentése valamennyi fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű népcsoport számára.

A pályázatnak köszönhetően nem csak a betegek környezete, hanem az ott dolgozó egészségügyi személyzet munkakörülményei is javulnak.

A beruházás során környezetbarát technológiát és anyagokat részesítjük előnyben. Az energetikai korszerűsítés pedig hozzájárul a működési költségek csökkentéséhez, amely alapján az ellátás hosszú távú fenntartása biztosabbá és környezetbaráttá válik.

Az orvosi ügyelet 17 ormánysági település 5247 lakosát látja el.

A projekt eredményeképpen az érintett 17 település 5247 lakosa jut korszerű orvosi ellátáshoz. A tárgyi feltételek korszerűsítése a gyorsabb és hatékonyabb orvosi ellátást szolgálják, ezáltal csökken a várakozási idő.

A beruházás befejezésének határideje: 2015. június 30.